Sparketur

Arrangør: Wild Caribou
Bli med ut på tur sammen med polarhunder. En flott sparketur gjennom den arktiske naturen.

Opplæring og stell

Arrangør: Wild Caribou
Ta del i mating og stell av polarhunder. Du får nødvendig opplæring og må ha egnet tøy på.